Chính sách miễn trừ trách nhiệm

Thông báo

Chào mừng bạn đến với Website của Sài gòn ăn gì! Vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây một cách cẩn thận. Với việc truy cập vào Website và các trang của Website này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Chính sách về sự Riêng tư trên Internet và Chính sách và Thông lệ Bảo vệ Dữ liệu Thông tin Cá nhân

Sài gòn ăn gì sẽ không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào để nhận biết một người truy cập vào Website này, trừ khi có quy định khác. Việc truy cập của người dùng vào Website này sẽ chỉ ghi lại phần Tên miền của Máy chủ của địa chỉ email của người truy cập và của các trang truy cập. Các thông tin này sẽ được sử dụng cho việc tổng hợp thông tin về số lượng người truy cập vào Website và các thống kê về thói quen sử dụng Website.

Sài gòn ăn gì cam kết sẽ luôn thực hiện và tuân thủ các quy định của luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.

Tại Sài gòn ăn gì, việc bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi thu thập mọi dữ liệu một cách hợp pháp và công bằng và chỉ sử dụng chúng theo như bạn chấp thuận. Xin hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân với sự tôn trọng và cẩn trọng cao nhất.

Bản quyền: Tất cả các quyền được bảo hộ

Trừ khi có quy định khác, bản quyền của tất cả các tài liệu và nội dung được tìm thấy trên Website này đều thuộc sở hữu của Sài gòn ăn gì. Không có bất kỳ phần nào của các tài liệu hoặc nội dung này có thể được sửa đổi, tái bản, lưu trữ trong một hệ thống có thể truy xuất, được truyền đi (dưới mọi hình thức hoặc bất kỳ phương tiện nào), được sao chép, phân phối, sử dụng để tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc được sử dụng dưới bất kỳ cách thức nào khác cho mục đích thương mại hoặc công cộng mà không được sự chấp thuận trước của Sài gòn ăn gì bằng văn bản.

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo hiển thị trên Website này đều được bảo hộ và người dùng không được phép sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo này, ngoại trừ được Sài gòn ăn gì hoặc các chủ sở hữu của các nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và logo này (tùy từng trường hợp) cho phép bằng văn bản.

Sử dụng Thông tin và Tài liệu

Các thông tin và tài liệu chứa đựng và/hoặc xuất hiện trong các trang này (bao gồm cả các điều khoản, điều kiện, và các bản mô tả) đều có thể được thay đổi.

Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập đến trong Website này chỉ được cung cấp tại các lãnh thổ/quốc gia vào thời điểm và ở nơi mà các sản phẩm và dịch vụ này có thể được cung cấp một cách hợp pháp bởi Sài gòn ăn gì. Các tài liệu trên các trang này không nhằm hướng tới những người đang ở hoặc cư trú tại các lãnh thổ/quốc gia nơi hạn chế chúng tôi phân phát những tài liệu này. Những người truy cập vào các trang này cần phải lưu ý các hạn chế liên quan.

Các trang này không nên được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng hoặc chào bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

Không đảm bảo

Các thông tin và các tài liệu chứa trong Website này, bao gồm văn bản, đồ họa, các đường dẫn hoặc các mục khác đều được cung cấp dưới dạng “nguyên trạng”, “sẵn có”. Sài gòn ăn gì không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và các tài liệu này. Không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là ngụ ý, rõ ràng hay theo luật định, bao gồm cả sự bảo đảm về việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba, khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không nhiễm vi rút máy tính, được đưa ra liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

Giới hạn trách nhiệm

Sài gòn ăn gì sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được Website này bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, các nhược điểm, hay sự chậm trễ trong hoạt động hay truyền tải, do vi rút máy tính hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống, ngay cả khi Sài gòn ăn gì hoặc người đại diện của Sài gòn ăn gì đã được thông báo trước về khả năng xảy ra các thiệt hại, mất mát hoặc chi phí này. Người truy cập phải tự chịu các rủi ro (nếu có) khi sử dụng các đường dẫn đến các nguồn tài nguyên internet khác; nội dung, sự chính xác, quan điểm trình bày, cũng như các đường dẫn khác được cung cấp bởi các nguồn này không được điều tra, xác minh, giám sát hoặc xác nhận bởi Sài gòn ăn gì.

Cung cấp thông tin

Tất cả thông tin được cung cấp cho Sài gòn ăn gì thông qua Website này sẽ được xem và được duy trì như là tài sản của Sài gòn ăn gì và Sài gòn ăn gì sẽ được tự do sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật có trong thông tin được cung cấp bởi một người truy cập cho Sài gòn ăn gì thông qua Website này. Sài gòn ăn gì sẽ không có nghĩa vụ bảo mật đối với các thông tin được cung cấp, trừ khi đã được sự đồng ý của Sài gòn ăn gì do có mối quan hệ khách hàng trực tiếp, hoặc nếu không phải theo thỏa thuận cụ thể hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Truyền thông internet

Các tin nhắn được gửi qua mạng Internet không thể được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sài gòn ăn gì sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh cho người dùng nếu họ gửi tin nhắn cho Sài gòn ăn gì, hoặc nếu Sài gòn ăn gì gửi tin nhắn cho họ theo yêu cầu, qua Internet. Sài gòn ăn gì không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Website này.

Việc liên lạc qua Internet có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu, chậm trễ truyền tải do nghẽn mạch Internet hoặc do việc truyền tải dữ liệu không được chính xác do tính chất công cộng của Internet hoặc do các nguyên nhân khác.